تمامی نرخ ها به صورت لحظه ای بروز می شوند

متوجه هستم  X

بازار ارز


آخرین نرخ ریال قطر ارز آزاد - قیمت ریال قطر ارز آزاد

نرخ ریال قطر / نرخ ارز آزاد


نرخ فعلی1190تومان


فروش

4850

خرید

5400

نرخ تبدیل0.42%درصد


کمینه

1190

بیشینه

1190

نرخ نرخ ارز آزادریال قطر

اشتراک گذاری 
نرخ فعلی
1190
زمان تغییر آخرین نرخ
۱۲:۲۵
بیشینه قیمت روز
1190
نرخ روز گذشته
3800
کمینه قیمت روز
1190
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
0.5%
نرخ بازگشایی بازار
1190
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
90