تمامی نرخ ها به صورت لحظه ای بروز می شوند

متوجه هستم  X

بازار ارز


آخرین نرخ دینار کویت ارز آزاد - قیمت دینار کویت ارز آزاد

نرخ دینار کویت / نرخ ارز آزاد


نرخ فعلی14550تومان


فروش

4850

خرید

5400

نرخ تبدیل0.69%درصد


کمینه

14550

بیشینه

14550

نرخ نرخ ارز آزاددینار کویت

اشتراک گذاری 
نرخ فعلی
14550
زمان تغییر آخرین نرخ
۱۲:۲۵
بیشینه قیمت روز
14550
نرخ روز گذشته
3800
کمینه قیمت روز
14550
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
0.5%
نرخ بازگشایی بازار
14550
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
90