تمامی نرخ ها به صورت لحظه ای بروز می شوند

متوجه هستم  X

بازار ارز


آخرین نرخ پوند ارز آزاد - قیمت پوند ارز آزاد

نرخ پوند / نرخ ارز آزاد


نرخ فعلی6787تومان


فروش

4850

خرید

5400

نرخ تبدیل0%درصد


کمینه

6787

بیشینه

6787

نرخ نرخ ارز آزادپوند

اشتراک گذاری 
نرخ فعلی
6787
زمان تغییر آخرین نرخ
۱۱:۰۱
بیشینه قیمت روز
6787
نرخ روز گذشته
3800
کمینه قیمت روز
6787
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
0.5%
نرخ بازگشایی بازار
6787
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
90