تمامی نرخ ها به صورت لحظه ای بروز می شوند

متوجه هستم  X

بازار ارز


آخرین نرخ فرانک سوئیس ارز آزاد - قیمت فرانک سوئیس ارز آزاد

نرخ فرانک سوئیس / نرخ ارز آزاد


نرخ فعلی5070تومان


فروش

4850

خرید

5400

نرخ تبدیل5.23%درصد


کمینه

5070

بیشینه

5070

نرخ نرخ ارز آزادفرانک سوئیس

اشتراک گذاری 
نرخ فعلی
5070
زمان تغییر آخرین نرخ
۱۰:۰۰
بیشینه قیمت روز
5070
نرخ روز گذشته
3800
کمینه قیمت روز
5070
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
0.5%
نرخ بازگشایی بازار
5070
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
90