تمامی نرخ ها به صورت لحظه ای بروز می شوند

متوجه هستم  X

بازار ارز


آخرین نرخ دینار بحرین ارز آزاد - قیمت دینار بحرین ارز آزاد

نرخ دینار بحرین / نرخ ارز آزاد


نرخ فعلی11650تومان


فروش

4850

خرید

5400

نرخ تبدیل0.43%درصد


کمینه

11650

بیشینه

11650

نرخ نرخ ارز آزاددینار بحرین

اشتراک گذاری 
نرخ فعلی
11650
زمان تغییر آخرین نرخ
۱۲:۲۵
بیشینه قیمت روز
11650
نرخ روز گذشته
3800
کمینه قیمت روز
11650
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
0.5%
نرخ بازگشایی بازار
11650
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
90