تمامی نرخ ها به صورت لحظه ای بروز می شوند

متوجه هستم  X

بازار ارز


آخرین نرخ منات آذربایجان ارز آزاد - قیمت منات آذربایجان ارز آزاد

نرخ منات آذربایجان / نرخ ارز آزاد


نرخ فعلی2695تومان


فروش

4850

خرید

5400

نرخ تبدیل0.37%درصد


کمینه

2695

بیشینه

2705

نرخ نرخ ارز آزادمنات آذربایجان

اشتراک گذاری 
نرخ فعلی
2695
زمان تغییر آخرین نرخ
۱۶:۲۵
بیشینه قیمت روز
2705
نرخ روز گذشته
3800
کمینه قیمت روز
2695
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
0.5%
نرخ بازگشایی بازار
2705
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
90