تمامی نرخ ها به صورت لحظه ای بروز می شوند

متوجه هستم  X

بازار ارز


آخرین نرخ افغانی ارز آزاد - قیمت افغانی ارز آزاد

نرخ افغانی / نرخ ارز آزاد


نرخ فعلی61تومان


فروش

4850

خرید

5400

نرخ تبدیل1.67%درصد


کمینه

61

بیشینه

61

نرخ نرخ ارز آزادافغانی

اشتراک گذاری 
نرخ فعلی
61
زمان تغییر آخرین نرخ
۱۰:۵۵
بیشینه قیمت روز
61
نرخ روز گذشته
3800
کمینه قیمت روز
61
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
0.5%
نرخ بازگشایی بازار
61
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
90