تمامی نرخ ها به صورت لحظه ای بروز می شوند

متوجه هستم  X

بازار سکه


آخرین نرخ گرمی قیمت سکه - قیمت گرمی قیمت سکه

نرخ گرمی / نرخ قیمت سکه


نرخ فعلی252000تومان


فروش

4850

خرید

5400

نرخ تبدیل0.8%درصد


کمینه

252000

بیشینه

252000

نرخ نرخ قیمت سکهگرمی

اشتراک گذاری 
نرخ فعلی
252000
زمان تغییر آخرین نرخ
۱۶:۴۷
بیشینه قیمت روز
252000
نرخ روز گذشته
3800
کمینه قیمت روز
252000
درصد تغییر نسبت به روز گذشته
0.5%
نرخ بازگشایی بازار
252000
میزان تغییر نسبت به روز گذشته
90