بازار سکه


اطلاعات کلی

تغییرات کلی بازار


تمامی نرخ ها به صورت لحظه ای به روز می شود *

Coin

سکه امامی


نرخ فعلی 1338000 تومان

کمینه : 1338000

بیشینه : 1338000

Coin

سکه بهار آزادی


نرخ فعلی 1281000 تومان

کمینه : 1281000

بیشینه : 1281000

Coin

نیم


نرخ فعلی 682000 تومان

کمینه : 682000

بیشینه : 682000

Coin

ربع


نرخ فعلی 387700 تومان

کمینه : 387700

بیشینه : 387700

نرخ قیمت سکه

نرخ قیمت سکه 
قیمت سکه نرخ فعلی میزان تغییر کمینه بیشینه
سکه امامی 1338000 25100 (1.912%) 1338000 1338000
سکه بهار آزادی 1281000 6000 (0.471%) 1281000 1281000
نیم 682000 9000 (1.337%) 682000 682000
ربع 387700 6000 (1.572%) 387700 387700
گرمی 252000 2000 (0.8%) 252000 252000